ایرانیاتبلیغ

مشاور و مجری آموزش و تبلیغات شبکه های اجتماعی

تعرفه و کد سرویس های افزایش آمار شبکه های اجتماعی

   

 
کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
188 فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا )

20,000
216 فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

100,000
217 فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

20,000
134 فالوور ایرانی اجباری اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

500,000
70 فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت بالا )

10,000
141 فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( سرور ارزان )

10,000
187 فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت ویژه )

8,000
177 ارسال پاپ اپ ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا )

100 ساعت
198 ارسال پاپ اپ ایرانی اینستاگرام ( کیفیت ویژه )(3ساعت)

100000
38 فالوور ایرانی واقعی هدفمند اینستاگرام (کیفیت بالا)

ناموجود
176 لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا )

200,000
203 لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

20,0000
157 لایک ویژه اینستاگرام ( سرعت بالا )

200,000
3 لایک ترکیبی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

20,000
4 لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت بالا )

70,000
84 لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت مناسب )

30,000
202 لایک خارجی اینستاگرام (سرور ارزان)

20,000
7 ویو ویدئو اینستاگرام ( کیفیت بالا )

10,000,000
93 ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ویژه )

200,000
178 ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ارزان )(5هزار عدد)

200,000
179 ویو واقعی ایرانی ویدئو اینستاگرام

200,000
180 ویو واقعی عربی ویدئو اینستاگرام

200,000
181 ویو واقعی آمریکا ویدئو اینستاگرام

200,000
5 کامنت ایرانی ( تصادفی ) اینستاگرام

2,000
35 کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) اینستاگرام

5,000
6 کامنت خارجی ( تصادفی ) اینستاگرام

2,000
95 کامنت خارجی ( متن دلخواه ) اینستاگرام

500,000
96 کامنت خارجی ( ایموجی ) اینستاگرام

100,000
97 لایک کامنت خارجی اینستاگرام

5,000
8 ویو استوری اینستاگرام ( سرعت بالا )

100,000
182 ویو استوری اینستاگرام ( سرور ویژه )

100,000
55 افزایش بازدید صفحه اینستاگرام

2,000,000
100 افزایش ایمپرشن صفحه اینستاگرام

600,000
101 افزایش ریچ تصویر اینستاگرام

30,000
102 افزایش ریچ ویدئو اینستاگرام

30,000
59 افزایش ذخیره پست ( save ) اینستاگرام

50,000
212 بیننده + کامنت + لایک ایرانی لایو استوری اینستاگرام

2,000
211 بیننده ایرانی لایو استوری اینستاگرام

2,000
9 بیننده خارجی لایو استوری اینستاگرام

100,000
213 لایک ایرانی لایو استوری اینستاگرام

10,000,000
44 لایک خارجی لایو استوری اینستاگرام

10,000
214 کامنت ایرانی تصادفی لایو استوری اینستاگرام

2,000
215 کامنت ایرانی دلخواه لایو استوری اینستاگرام

2,000
45 کامنت خارجی تصادفی لایو استوری اینستاگرام

2,000
204 ویو ویدئو ایرانی تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام

500,000
57 ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام

2,000,000
175 ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( سرور ویژه )

1,000,000
205 لایک ویدئو ایرانی تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام

100,000
103 لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام

7,000
104 لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( کیفیت کم )

10,000
207 نظرسنجی POLL استوری اینستاگرام

2,000
208 نظرسنجی Question استوری اینستاگرام

2,000
209 نظرسنجی Quiz استوری اینستاگرام

2,000
210 نظرسنجی Slider استوری اینستاگرام

2,000
147 منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی ایرانی )

1,000,000
148 منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی خارجی )

1,000,000
149 منشن اینستاگرام ( اکانت های دلخواه - لیست )

1,000,000
150 منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس شهر و منطقه )

1,000,000
151 منشن اینستاگرام (اکانت های ایرانی براساس فالوورهای پیج هدف)

1,000,000
152 منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس جنسیت )

1,000,000
153 منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس موضوع )

1,000,000
154 منشن اینستاگرام ( اکانت های خارجی بر اساس موضوع )

1,000,000
156 منشن اینستاگرام (اکانت ها بر اساس لایک کننده های پست هدف)

1,000,000
RZ-7 انتشار لینک پیج اینستاگرام (3ساعته)

-

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
10 ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

100,000
11 ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

10,000
13 ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

40,000
41 ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

20,000
124 ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان )

5,000
155 ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ - خانم ) کانال تلگرام

10,000
42 ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام

20,000
133 ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام

10,000
137 ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام ( سرور ارزان )

10,000
194 اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام

720ساعت
14 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

500,000
196 ممبر واقعی اجباری با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

500,000
128 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ویژه )

30,000
15 ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

200,000
16 ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

200,000
54 ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام

200,000
185 ممبر واقعی اجباری اختصاصی کانال تلگرام(10هزار عدد)

100,000
199 ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( کانال تخصصی )(5هزار عدد)

60,000
17 ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام

20,000
138 ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان )

5,000
145 ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام

50,000
146 ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان )

8,000
43 ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام

10,000
129 ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان )

5,000
36 بازدید تک پست کانال تلگرام

11,000
126 بازدید تک پست کانال تلگرام ( سرور ویژه )

5,000
18 بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )(50هزار عدد)

6,000,000
19 بازدید 5 پست اخر کانال تلگرام

50,000
130 بازدید 5 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه )

1,000
122 بازدید 10 پست اخر کانال تلگرام

50,000
123 بازدید 20 پست اخر کانال تلگرام

50,000
20 بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام

50,000
131 بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه )

5,000
200 بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام ( سرور ارزان )(5هزار عدد)

60,000
206 بازدید 100 پست اخر کانال تلگرام

50,000
21 لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام(1000عدد)

200,000
132 لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( سرور ویژه )(1000عدد)

500
195 لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( کانال خصوصی )

200,000
107 لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام

200,000
183 لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام ( سرور ویژه )

50,000
RZ-6 انتشار لینک کانال تلگرام (3ساعته)

-

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
190 ممبر واقعی ایرانی تصادفی گروه واتس اپ(257عدد)

200,000
191 ممبر واقعی ایرانی دلخواه گروه واتس اپ(257عدد)

200,000
192 ممبر واقعی ایرانی منطقه ای گروه واتس اپ(257عدد)

200,000
193 ممبر واقعی ایرانی کد پستی گروه واتس اپ(257عدد)

200,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
RZ-4 انتشار لینک عادی کانال سروش (3ساعته)

100ساعت

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
67 ویو ویدئو آپارات

1,000,000
68 لایک ویدئو آپارات

1,000,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
64 ویو ویدئو توییتر

10,000
22 دنبال کننده خارجی توییتر

20,000
108 دنبال کننده عربی توییتر

100,000
24 ریتویت خارجی پست توییتر

10,000
65 کامنت خارجی تصادفی پست توییتر(1000عدد)

100
109 کامنت خارجی متن دلخواه پست توییتر(1000عدد)

100
66 افزایش رای نظرسنجی توییتر

50,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
25 لایک موزیک رادیو جوان

100,000
158 لایک ویدئو رادیو جوان

100,000
159 لایک پادکست رادیو جوان

100,000
160 پخش موزیک رادیو جوان

100,000
161 پخش ویدئو رادیو جوان

100,000
162 پخش پادکست رادیو جوان

100,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
26 دنبال کننده خارجی گوگل پلاس

5,000
27 لایک پست گوگل پلاس

2,000
28 لایک وب سایت گوگل پلاس

5,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
184 فالوور خارجی لینکدین

1,000,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
30 لایک ویدئو یوتیوب

400,000
110 دیسلایک ویدئو یوتیوب

5,000,000
61 لایک کامنت ویدئو یوتیوب

100,000
L-63 دیسلایک کامنت ویدئو یوتیوب

100,000
31 ویو ویدئو یوتیوب

4,000,000
60 کامنت خارجی تصادفی ویدئو یوتیوب(1000عدد)

300
112 کامنت خارجی متن دلخواه ویدئو یوتیوب(1000عدد)

1,500
62 اشتراک گذاری ( Share ) ویدئو یوتیوب

80,000
111 ساب اسکرایبر خارجی یوتیوب

20,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
113 فالوور خارجی ساوندکلاود

50,000
114 لایک خارجی ساوندکلاود

90,000
117 کامنت خارجی تصادفی ساوندکلاود

10,000
115 پلی خارجی ساوندکلاود

10,000,000
116 دانلود خارجی ساوندکلاود

10,000,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
118 فالوور خارجی پینترست

250,000
119 لایک خارجی پینترست

250,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
120 فالوور خارجی اسپاتیفای

100,000
121 پلی خارجی اسپاتیفای

1,000,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
105 نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم 5MB

15,000
106 نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم 15MB

15,000
37 نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار

80,000
219 نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار (سرور دوم)

80,000
220 نظر 5 ستاره اپلیکیشن کافه بازار

10000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
197 بازدید کننده ایرانی واقعی پاپ آپ وب سایت

1,000,000
47 بازدید کننده ایرانی واقعی وب سایت(2هزار عدد)

1,000,000
48 بازدید کننده خارجی واقعی وب سایت

1,000,000
49 بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از گوگل )

1,000,000
50 بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از فیس بوک )

1,000,000
51 بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از توییتر )

1,000,000
52 بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از یوتیوب )

1,000,000

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
144 ارسال پاپ اپ واقعی به کانال روبیکا(1ساعته)

20ساعت
RZ-5 انتشار لینک کانال روبیکا (3ساعته)

-

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
143 ارسال پاپ اپ واقعی به کانال ایتا(1ساعته)

20ساعت
RZ-3 انتشار لینک کانال ایتا (3ساعته)

-

  

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
142 ممبر واقعی اختیاری پاپ اپ کانال بله

3,000
RZ-1 ممبر واقعی اجباری - کانال بله (هر 1 کا)

5,000
RZ-2 انتشار 3ساعته لینک کانال بله (جذب 200تا1000)

-

 

کد سرویس توضیحات حداکثر ظرفیت موجود
163 افزایش گزینه ( بله ) رای مفید IMDb

10,000
164 افزایش گزینه ( خیر ) رای مفید IMDb

10,000
165 افزایش تک ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
166 افزایش دو ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
167 افزایش سه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
168 افزایش چهار ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
169 افزایش پنج ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
170 افزایش شش ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
171 افزایش هفت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
172 افزایش هشت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
173 افزایش نه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000
174 افزایش ده ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb

10,000