ایرانیاتبلیغ

مشاور و مجری آموزش و تبلیغات شبکه های اجتماعی

از طریق شبکه های اجتماعی زیر می توانید با من ارتباط برقرار نمایید و سفارش هایتان را اعلام نمایید.

 

مدیر ایرانیاتبلیغ : مجید آقابابائی

 

پس از انتخاب سرویس خود موارد درخواست شده بخش مربوطه را به یکی از آیدی های زیر ارسال نمایید :

 

  آیدی بله   آیدی تلگرام   آیدی اینستاگرام


 

شماره حساب و کارت و شبا